Job Details - Cynorthwy-Ydd Addysgu Lefel 2

Cynorthwy-Ydd Addysgu Lefel 2

Ref: HRC10332/8251

Salary: £7,767 - £8,081 (Gradd 3)
Closing Date: 12:00, 06 August 2021

PRIOR CONSIDERATION APPLICANTS WILL BE CONSIDERED

CYNORTHWY-YDD ADDYSGU LEFEL 2

Cyf y Swydd: 10332/8251 Dros Dro (hyd at Mawrth 31ain 2022) 18 awr yr wythnos (39 wythnos) £7,767 - £8,081 y flwyddyn Cyflog: £18,562 - £19,312 (pro-rata) (Gradd 3)

I ddechrau 2ail o Fedi 2021

Mae’r Corff Llywodraethu yn awyddus i benodi unigolyn brwdfrydig a dibynadwy i ymuno â’r ysgol hapus a llwyddiannus hon. Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn gweithio o dan gyfarwyddyd ac arweiniad y staff addysgu i ymgymryd â rhaglenni gwaith, gofal a chefnogi plant. Bydd disgwyl i’r ymgeisydd llwyddiannus cefnogi ethos gefnogol yr ysgol.

Mae’r swydd yma am 18 awr yr wythnos tan 31ain Mawrth 2022 (Dydd Llun a Dydd Mercher 8:50 – 12:20, a Dydd Iau a Dydd Gwener diwrnodau cyfan)

Mae’r swydd uchod yn destun Datgeliad Manwl gan y Swyddfa Cofnodion Troseddol.

Mae'r swydd hon yn amodol ar Ddatgeliad Manwl y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (Plant).

Gellir lawr lwytho pecyn cais neu gysylltu gyda’r Tîm Recriwtio drwy e-bostio jobs@npt.gov.uk neu ffonio (01639) 686837 gan nodi’r cyfeirnod swydd.

Dyddiad Cau: 12.00 Canol Y Dydd, Dydd Gwener, 6ed o Awst 2021

The above post is for a temporary Teaching Assistant at YGG Trebannws for which the ability to speak Welsh is essential

Welsh: Essential

If you wish to conduct this process in Welsh, please contact the Employment Support Team on jobs@npt.gov.uk

Directorate:EDUCATION LEISURE & LIFELONG LEARNING
Section:PRIMARY SCHOOLS
Hours:18 awr yr wythnos (39 wythnos)
Contract:TEMPORARY Dros Dro (hyd at Mawrth 31ain 2022)
Location:TREBANNWS PRIMARY SCHOOL