Job Details - Modern Apprentice Customer Services/Prentisiaid Modern – Gwasanaethau Cwsmeriaid

Modern Apprentice Customer Services/Prentisiaid Modern – Gwasanaethau Cwsmeriaid

Ref: HRA15331/7225

Salary: £17,364 - £17,711 PER ANNUM
Closing Date: 12:00, 19 August 2019

Pwysig Nb yn anffodus, ni ellir derbyn CV

Hyd y Cytundeb - 2 flynedd 37 awr gweithio hyblyg rhwng 7yb – 7yh o'r gloch

* Nodwch fod angen siaradwr Cymraeg ar y swydd hon

Darparu derbynfa a theleffoni yn y man cyswllt cyntaf a hyrwyddo dewisiadau hunan-weini cwsmeriaid, datblygu gwefan y Cyngor a dynodi cynnwys tudalennau gwe a gweinyddu cysylltiedig yn safleoedd Gwasanaethau Cyngor Castell-nedd Port Talbot.

Delio â phob cwsmer mewn modd effeithlon, effeithiol, sensitif a chwrtais yn unol ag anghenion unigol cwsmeriaid, gan gyrraedd y safonau gorau posibl o "Gofal Cwsmeriaid".

Mae sgiliau iaith Gymraeg yn hanfodol

Gellir cyflwyno ceisiadau yn Gymraeg, ni chaiff ceisiadau a gyflwynir yn Gymraeg eu trin yn llai ffafriol na chais cais a gyflwynir yn Saesneg

Am drafodaeth anffurfiol, cysylltwch â Rheolwr Gwasanaethau Cwsmeriaid Mr Chris Cole ar 01639 686167.

Gallwch wneud cais ar-lein, lawrlwytho pecyn cais neu gysylltu â'r Tîm Recriwtio Adnoddau Dynol drwy e-bost at jobs@npt.gov.uk neu dros y ffôn (01639) 686837 gan ddyfynnu teitl y swydd a'r cyfeirnod

Welsh: Essential

If you wish to conduct this process in Welsh, please contact the Employment Support Team on jobs@npt.gov.uk

Directorate:CHIEF EXECUTIVES
Section:ICT - I.T. INFRASTRUCTURE
Hours:37
Contract:FIXED TERM CONTRACT
Location:VARIOUS